Jazykové okienko

Zdieľať na Facebooku

Kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné? Podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty – oznamovať, dávať na vedomie, deliť sa, mať, znášať, zastávať a ďalšie. Len netušíme, čo by mohlo nahradiť to najznámejšie facebookové „zdieľať“ v modrom obdĺžničku, ktoré už dávno zaplavilo celý internet?

Super

Nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. Aj my sme super :). V duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! Keď nás budete najbližšie spomínať medzi svojimi priateľmi, môžete o nás povedať napríklad, že sme výborní, skvelí, úžasní, jedineční, výnimoční…

Máš to na svedomí!

Ak o niekom povieme, že má niečo na svedomí, spravidla tým myslíme, že vyparatil niečo zlé. Toto spojenie sa však používa aj v pozitívnom význame – napr. nový album má na svedomí producent taký a taký. V tomto prípade by sme mali namiesto spojenia „mať na svedomí“ použiť iné – napr. o vydanie nového albumu sa zaslúžil producent taký a taký. Fantázii sa medze nekladú :).

Doňho, naňho!

V hovorovej reči skloňujeme zámeno on tak všelijako – nevedomky ho používame, ako nám príde na jazyk. Treba si však zapamätať, že ak hovoríme o životnom podstatnom mene mužského rodu, používame  tvary na neho, naňho, do neho, doňho (teší sa na priateľa – teší sa naňho). Ak ide o neživotné podstatné meno mužského alebo stredného rodu, používame krátke tvary doň a naň (vrazil do stromu – vrazil doň).

Sivý, nie šedý

Nevieme presne určiť, či je slovo šedý spisovné alebo nie (v PSP sa nenachádza). Vhodnejšie však je podľa jazykovedcov použiť alternatívu sivý alebo šedivý.  

Titulok, nie titulka

Jednou z každodenných chýb v tlači či na internete je používanie slova titulka v zmysle nadpis článku, resp. titulná strana. No stačí letmý pohľad do slovníka a zistíme, že slovo titulka sa v ňom vôbec nenachádza. Správne je slovo titulok, od ktorého je tiež odvodené slovo titulky (písaný text ako súčať filmu, napr. film so slovenskými titulkami). Titulka ako titulná strana (napr. časopisu) je slangové slovo, ktoré možno použiť len v hovorovom štýle, resp. ako profesionalizmus.