Jazykové okienko

Granuly

Je fajn, ak si viete v jazyku odvodiť nejaké pravidlo. Je síce veľa výnimiek, ale predsa sa väčšia časť našej gramatiky zakladá na jednoduchých pravidlách. V škole ste sa učili podstatné mená ženského rodu. Žena – ženy, ulica – ulice. Ľahké, nie? Zoberme si však teraz slovo granula. V množnom čísle zaužívané ako granule (napr. pre psov, ale aj kávy, čaju či granka). Hoci by sa zdalo, že tento tvar je utvorený podľa vzoru ulica – ulice, nie je to tak. Slovo granula nie je zakončené na mäkké ľ – ak by tak bolo, granuľa by sa skutočne skloňovala podľa mäkkého vzoru ulica – ulice. V slove granula je však tvrdé l, preto aj tvar množného čísla je podľa vzoru žena, a teda granula – granuly. Spomeňte si na to, keď si budete najbližšie sypať granuly kávy do hrnčeka.

Viac nadanejší?

Schválne, skúste porozmýšľať, čo na tomto spojení nie je s kostolným poriadkom. Uhádli ste? V tomto spojení, ale aj v ďalších, napr. viac prístupnejší, sú použité dva spôsoby na vyjadrenie stupňovania. Logika i gramatika dovoľuje použiť buď jeden alebo druhý spôsob. Teda viac nadaný alebo nadanejší, viac prístupný alebo prístupnejší.

Teploty sa už nešplhajú k štyridsiatke

Neradi počúvame, keď sa teploty šplhajú k štyridsiatke či keď sa poplatky šplhajú na dvojnásobok. Okrem toho je to aj nesprávne. Sloveso šplhať sa je však v danom význame expresívne, preto ak hovoríme expresívne (napríklad pri predpovedi počasia či v správach), treba použiť neutrálne spojenia „teploty stúpajú k štyridsiatke“, „poplatky stúpli na dvojnásobook“ a pod.

Potrebujete niečo zasponzorovať?

Akiste áno, avšak predpona za- je v tomto prípade zbytočná. Sloveso sponzorovať netreba nasilu vylepšovať. Takže ešte raz. Potrebujete niečo sponzorovať?

Na Slovensku je to tak

V snahe o čo najväčšiu spisovnosť sa občas objavia takéto spojenia: v Kysuciach, v Slovensku, v Ukrajine. Pozor, všade má byť predložka na! Hoci vo všeobecnosti majú obe predložky – v aj na – miestny význam, treba rešpektovať ich zaužívanosť v konkrétnom názve. Preto je správne v Dánsku, vo Francúzsku, ale na Kysuciach, na Slovensku, na Ukrajine.

Na chrbte

Slovo chrbát je špeciálne v tom, že pri jeho skloňovaní sa samohláska á vynecháva a skloňuje sa takto: od chrbta, o chrbte, za chrbtom, atď. Správne teda hovoríme: ležať na chrbte, nie na chrbáte a pod.