Jazykové okienko

O výslovnosti slova necht

Zaujímalo vás, ako sa správne vyslovuje slovo necht? Odteraz budete vedieť, že mäkko, teda [ňecht] a podobne aj vo všetkých slovách, ktoré sú od slova necht odvodené [ňechtík], [ňechtový].

Rameno a plece

V reči sa často zamieňajú význam slov plece a rameno. Rameno = časť hornej ľudskej končatiny od lakťa po plece. Plece = časť tela medzi krkom a začiatkom ruky (ramenom). A preto je správne: zložiť pušku z pleca, nosiť niekoho na pleciach, pokrčiť plecami, vziať nohy na plecia a nie zložiť pušku z ramena, nosiť niekoho na ramenách, pokrčiť ramenami, vziať nohy na ramená.

O predložke kvôli

Viete ako správne používať predložku kvôli? Napríklad vo vete: „Katka prišla neskoro do školy kvôli pokazenému autobusu“ je predložka kvôli použitá nesprávne. Chceme vyjadriť príčinu, prečo Katka prišla neskoro, ale v slovenčine sa predložkou kvôli nevyjadruje príčina, ale prospech, účel, napr. obetuje sa kvôli deťom. Príčinu vyjadrujeme predložkou pre a tá mala zaznieť aj v našej vzorovej vete: „Katka prišla neskoro do školy pre pokazený autobus„.

Krištáľ a kryštál

Tieto dve slová robia pri písaní mnohým veľké starosti. Kedy sa píše i a kedy y? A kedy je na konci ľ a kedy l? V prvom rade si treba uvedomiť, že každé znamená niečo iné. Krištáľ =  je priehľadná a bezfarebná odroda kremeňa; brúsené olovnaté sklo (Wikipedia), napr. bol čistý ako krištáľ. Kryštál = je fyzikálne a chemicky rovnorodé pevné teleso s pravidelnou (trojrozmernou) štruktúrou atómov, molekúl a iónov (Wikipedia), napr. kryštály soli, kryštály cukru.  

Nie je pravítko ako vodítko

V spisovnej slovenčine existuje iba jedno slovo, utvorené príponou -tko, a to je pravítko. A hoci sa v bežnej reči často používajú aj iné výrazy, naoko podobné – vodítko, lehátko, slúchatko, nie sú utvorené správne. V týchto prípadoch má byť použitá prípona -dlo, takže správne: vodidlo, ležadlo, slúchadlo a pod.

Jedna otáčka, desať otáčok

Normálne sa pri podstatných menách ženského rodu zakončených na -čka tvar genitívu množného čísla tvorí pomocou vkladnej dvojhlásky ie, napríklad mačka – mačiek, pobočka – pobočiek. Ak však pred -čka je dlhá slabika, uplatňuje sa pravidlo o rytmickom krátení a tento tvar tvoríme pomocou samohlásky o (otáčka – otáčok).