Jazykové okienko

Skratky a. s. & s. r. o.

Skratky akciová spoločnosť – a. s. a spoločnosť s ručením obmedzeným – s. r. o. sa používajú denne, ale málo ľudí si dáva záležať na ich správnom písaní. Za bodkami v oboch prípadoch sa píše medzera, čiže nie a.s., ale a. s., a nie s.r.o., ale s. r. o. V prípade použitia skratky spol. s r. o. sa bodka s medzerou píše, ako je uvedené, písmeno s je v tomto prípade predložka, za ním sa bodka nepíše. Ak sú tieto skratky použité na konci vety, nepíšeme za poslednou bodkou ešte aj bodku na konci vety – na konci vety napíšeme už len jednu bodku.

O serveri

Ako by ste skloňovali slovo server? Niektorí skloňujú o servri, na servri, pri skloňovaní ale samohláska e nevypadáva. Preto slovo server skloňujeme zo servera, na serveri, so serverom, dva servery.

Zámok alebo zámka?

Idem kúpiť zámok (na bicykel). Skutočne je niekto taký bohatý? Zámok = veľké panovnícke sídlo, na zamknutie bicykla by nám mala stačiť zámka.

Závrat

Závrať vs. závrat – kým prvý tvar (ženský rod) je nesprávny, druhý (mužský rod) je správny. Niekto môže mať závrat alebo trpieť na závraty.

Tunis nie je Tunisko

Tunis nie je Tunisko – hlavné mesto sa volá Tunis, no štát sa volá Tunisko. Treba si na to dať pozor pri rezervovaní dovolenky :).

Humanitárna pomoc

Humanitná alebo humanitárna pomoc? Prekvapko: teraz sú správne oba tvary, pretože oba odkazujú k ľudskosti (humanite).