V tomto prípade sú správne oba varianty – pri tvare dedičia sa vychádza z tvarov rodič – rodičia, pri tvare dediči z tvarov kurič – kuriči, vodič – vodiči.