V hovorovej reči skloňujeme zámeno on tak všelijako – nevedomky ho používame, ako nám príde na jazyk. Treba si však zapamätať, že ak hovoríme o životnom podstatnom mene mužského rodu, používame  tvary na neho, naňho, do neho, doňho (teší sa na priateľa – teší sa naňho).

Ak ide o neživotné podstatné meno mužského alebo stredného rodu, používame krátke tvary doň a naň (vrazil do stromu – vrazil doň).