Je fajn, ak si viete v jazyku odvodiť nejaké pravidlo. Je síce veľa výnimiek, ale predsa sa väčšia časť našej gramatiky zakladá na jednoduchých pravidlách.

V škole ste sa učili podstatné mená ženského rodu. Žena – ženy, ulica – ulice. Ľahké, nie?

Zoberme si však teraz slovo granula. V množnom čísle zaužívané ako granule (napr. pre psov, ale aj kávy, čaju či granka). Hoci by sa zdalo, že tento tvar je utvorený podľa vzoru ulica – ulice, nie je to tak. Slovo granula nie je zakončené na mäkké ľ – ak by tak bolo, granuľa by sa skutočne skloňovala podľa mäkkého vzoru ulica – ulice.

V slove granula je však tvrdé l, preto aj tvar množného čísla je podľa vzoru žena, a teda granula – granuly. Spomeňte si na to, keď si budete najbližšie sypať granuly kávy do hrnčeka.