Sloveso hrať má väzbu s 6. pádom, lokálom (hrať na čom). Čiže povieme, že niekto hrá na klavíri, a nie že hrá na klavír (to je 4. pád-na čo)