Poďme dnes trochu počítať. Niečo sa stane jeden raz, dva razy, tri razy, štyri razy. Od päť vyššie je to päť ráz, šesť ráz, sto ráz i tisíc ráz. Ak o niečom povieme, že je na jednorazové použitie alebo hovoríme o jednorazovej odmene, je tam krátke a ako v základnom tvare (jeden raz).