Tieto dve slová robia pri písaní mnohým veľké starosti. Kedy sa píše i a kedy y? A kedy je na konci ľ a kedy l? V prvom rade si treba uvedomiť, že každé znamená niečo iné.

Krištáľ =  je priehľadná a bezfarebná odroda kremeňa; brúsené olovnaté sklo (Wikipedia), napr. bol čistý ako krištáľ.

Kryštál = je fyzikálne a chemicky rovnorodé pevné teleso s pravidelnou (trojrozmernou) štruktúrou atómov, molekúl a iónov (Wikipedia), napr. kryštály soli, kryštály cukru.