Mandarínka sa píše s dlhým í, preto tvar genitívu má tvar „mandarínok“. Napríklad: kúpim kilo mandarínok.