Slovo chrbát je špeciálne v tom, že pri jeho skloňovaní sa samohláska á vynecháva a skloňuje sa takto: od chrbta, o chrbte, za chrbtom, atď. Správne teda hovoríme: ležať na chrbte, nie na chrbáte a pod.