V snahe o čo najväčšiu spisovnosť sa občas objavia takéto spojenia: v Kysuciach, v Slovensku, v Ukrajine. Pozor, všade má byť predložka na! Hoci vo všeobecnosti majú obe predložky – v aj na – miestny význam, treba rešpektovať ich zaužívanosť v konkrétnom názve.

Preto je správne v Dánsku, vo Francúzsku, ale na Kysuciach, na Slovensku, na Ukrajine.