Moja obľúbená chyba: používanie slova „napadnúť“. Ak ide o myšlienku, napadla vám (napadla mi myšlienka, napadlo mi niečo), ak ide o útok alebo prepad, napadli vás (napadol ma útočník, slovne ma napadol).