V spisovnej slovenčine existuje iba jedno slovo, utvorené príponou -tko, a to je pravítko. A hoci sa v bežnej reči často používajú aj iné výrazy, naoko podobné – vodítko, lehátko, slúchatko, nie sú utvorené správne. V týchto prípadoch má byť použitá prípona -dlo, takže správne: vodidlo, ležadlo, slúchadlo a pod.