Viete ako správne používať predložku kvôli? Napríklad vo vete: „Katka prišla neskoro do školy kvôli pokazenému autobusu“ je predložka kvôli použitá nesprávne. Chceme vyjadriť príčinu, prečo Katka prišla neskoro, ale v slovenčine sa predložkou kvôli nevyjadruje príčina, ale prospech, účel, napr. obetuje sa kvôli deťom. Príčinu vyjadrujeme predložkou pre a tá mala zaznieť aj v našej vzorovej vete: „Katka prišla neskoro do školy pre pokazený autobus„.