Obor/odbor: odbor – oddelenie, oblasť, sféra; obor – veľká bytosť. Takže správne je (napr.) študujem v odbore psychológia, nie „v obore“.