Pozor na slovo odozva. Je nespisovné, namiesto neho treba použiť napr. ohlas, ozvena, echo, odpoveď či reakcia.