Slovesá doporučiť a doporučovať nie sú spisovné. Spisovné tvary sú odporučiť a odporúčať, napr. odporúčali mi prečítať si najnovší román.