Hoci prirodzenejšie nám je používať slovo odstavec, aj v tomto sa môžeme s jazykovedcami pohádať. Správne sa totiž nepovie odstavec (text), ale odsek. Odsek textu je aj to, čo práve píšem.

Tak čo myslíte, budete odteraz písať odseky?