Schránka na úschovu peňazí, ale aj inštitúcia, ktorá má na starosti majetok, je pokladnica, nie pokladňa.