Krčiť ramenami alebo plecami? Správny tvar je „(po)krčiť plecami“. S ramenom sa tento frazeologizmus nepoužíva.