Akiste áno, avšak predpona za- je v tomto prípade zbytočná. Sloveso sponzorovať netreba nasilu vylepšovať. Takže ešte raz.

Potrebujete niečo sponzorovať?