Sloveso predčiť je trochu defektné (len predpona pred- a prípona -čiť). Lepšie je použiť synonymá: predstihnúť, predbehnúť (napr. v práci)