V reči sa často zamieňajú význam slov plece a rameno.

Rameno = časť hornej ľudskej končatiny od lakťa po plece.

Plece = časť tela medzi krkom a začiatkom ruky (ramenom).

A preto je správne: zložiť pušku z pleca, nosiť niekoho na pleciach, pokrčiť plecami, vziať nohy na plecia a nie zložiť pušku z ramena, nosiť niekoho na ramenách, pokrčiť ramenami, vziať nohy na ramená.