Skratky akciová spoločnosť – a. s. a spoločnosť s ručením obmedzeným – s. r. o. sa používajú denne, ale málo ľudí si dáva záležať na ich správnom písaní. Za bodkami v oboch prípadoch sa píše medzera, čiže nie a.s., ale a. s., a nie s.r.o., ale s. r. o.

V prípade použitia skratky spol. s r. o. sa bodka s medzerou píše, ako je uvedené, písmeno s je v tomto prípade predložka, za ním sa bodka nepíše.

Ak sú tieto skratky použité na konci vety, nepíšeme za poslednou bodkou ešte aj bodku na konci vety – na konci vety napíšeme už len jednu bodku.