Nebudeme sa hrať na prísnu jazykovú políciu, ktorá vám zakazuje používanie tohto slova. Aj my sme super :).

V duchu obohacovania slovnej zásoby ale odporúčame aspoň občas použiť aj nejakú alternatívu, veď ich máme toľko krásnych slovenských! Keď nás budete najbližšie spomínať medzi svojimi priateľmi, môžete o nás povedať napríklad, že sme výborní, skvelí, úžasní, jedineční, výnimoční…