Neradi počúvame, keď sa teploty šplhajú k štyridsiatke či keď sa poplatky šplhajú na dvojnásobok. Okrem toho je to aj nesprávne.

Sloveso šplhať sa je však v danom význame expresívne, preto ak hovoríme expresívne (napríklad pri predpovedi počasia či v správach), treba použiť neutrálne spojenia „teploty stúpajú k štyridsiatke“, „poplatky stúpli na dvojnásobook“ a pod.