Jednou z každodenných chýb v tlači či na internete je používanie slova titulka v zmysle nadpis článku, resp. titulná strana. No stačí letmý pohľad do slovníka a zistíme, že slovo titulka sa v ňom vôbec nenachádza. Správne je slovo titulok, od ktorého je tiež odvodené slovo titulky (písaný text ako súčať filmu, napr. film so slovenskými titulkami). Titulka ako titulná strana (napr. časopisu) je slangové slovo, ktoré možno použiť len v hovorovom štýle, resp. ako profesionalizmus.