V spojení „je treba sa ponáhľať“ je naviac slovo „je“. Príslovka „treba“ je samostatná, a tak správne povieme: treba sa ponáhať a pod.