Používanie tvarov zámen Ty, Vy sa píše s veľkým písmenom len v priamom písomnom styku, ktorý má konkrétneho adresáta. V návodoch, reklamných textoch a pod. sa píšu s malým písmenom.