Usilujete o niečo? Pamätajte na to, že sloveso usilovať sa je zvratné. A tak sa usilujeme o lepší život, vyššie zisky, ale aj lepší pravopis