Vidíme sa – v súčasnosti veľmi často používané vyjadrenie pri lúčení. Kým ho používate len v súkromných rozhovoroch, nič sa nedeje, ale pamätajte, že tento tvar nie je správny. Správne je „uvidíme sa“.