Variant/varianta – čo myslíte, aký je správny tvar? Tadá, je to „variant“. (takže sú dva varianty, nie dve varianty)
P. S. V tomto prípade je spisovný len jeden variant :)