Závrať vs. závrat – kým prvý tvar (ženský rod) je nesprávny, druhý (mužský rod) je správny. Niekto môže mať závrat alebo trpieť na závraty.