Kto by povedal, že snáď najcharakteristickejšie slovo dnešnej doby – zdieľať – nie je spisovné?

Podľa jazykovedcov ide iba o mechanickú hláskovú úpravu českého slovesa sdílet a odporúčajú namiesto neho používať vhodnejšie ekvivalenty – oznamovať, dávať na vedomie, deliť sa, mať, znášať, zastávať a ďalšie.

Len netušíme, čo by mohlo nahradiť to najznámejšie facebookové „zdieľať“ v modrom obdĺžničku, ktoré už dávno zaplavilo celý internet?