Hovorí sa o navýšení nákladov či cien. Protikladom „zvýšiť“ ale nie je „nanížiť“, takže správne by sa náklady nemali navyšovať, ale zvyšovať.